“แอลป์ไคโดฮิระยุ” ตั้งอยู่ที่ฮิระยุออนเซ็น ในเมืองออนเซ็นโอคุฮิดะของเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ สะดวกต่อการแวะมาระหว่างเดินทางไปโนริคุระ คามิโคจิ หรือชินโฮะทาคะ
ทางไปคามิโคจิและโนริคุระจะจำกัดไม่ให้รถส่วนตัวขึ้น กรุณาใช้บริการรถบัส

การเดินทางไปยังแต่ละพื้นที่

การเดินทางไปยังแต่ละพื้นที่

รถประจำทาง

รถบัสทางด่วน

ดูแผนที่เดินทางไปฮิระยุบัสเทอร์มินอลทางนี้

ตั๋วราคาพิเศษ