แอลป์ไคโดฮิระยุ /ฮิระยุบัสเทอร์มินอล

“แอลป์ไคโดฮิระยุ” ตั้งอยู่ที่ฮิระยุออนเซ็น ในเมืองออนเซ็นโอคุฮิดะของเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ สะดวกต่อการแวะมาระหว่างเดินทางไปโนริคุระ คามิโคจิ หรือชินโฮะทาคะ เป็นร้านอาหารที่ใหญ่ที่สุดในฮิระยุออนเซ็น มีตั้งแต่อาหารเบา ๆ สไตล์แคชชวล ไปจนถึงอาหารพื้นเมืองและอาหารท้องถิ่นที่ใช้วัตถุดิบทำอาหารของฮิดะอย่างเต็มที่ ที่ร้านค้า “แอลป์พลาซ่า” มีจำหน่ายของฝากของฮิดะจำนวนมาก และมีของฝากที่หาซื้อได้ที่นี่เท่านั้นด้วย

Read More

แผนที่

“แอลป์ไคโดฮิระยุ” ตั้งอยู่ที่ฮิระยุออนเซ็น ในเมืองออนเซ็นโอคุฮิดะของเมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ สะดวกต่อการแวะมา…

Read More

ออนเซ็นเท้า

ด้านในของจุดขึ้นรถบัสที่ชั้น 1 มี “ออนเซ็นเท้า” ให้ใช้บริการได้ฟรี เชิญมาลองสัมผัสบรรยากาศแบบออนเซ็นระหว่างที่…

Read More