เมนูร้านอาหาร

เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฤดูกาล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ราคาทั้งหมดเป็นราคารวมภาษี

Noodles

 • Soy sauce ramen

  Soy sauce ramen

  700 เยน

  with rice 850yen

 • Braised pork ramen

  Braised pork ramen

  900 เยน

  with rice 1,050yen

 • Stir-fried chicken with miso ramen

  Stir-fried chicken with miso ramen

  900 เยน

  with rice 1,050yen

 • Udon with hot spring egg

  Udon with hot spring egg

  650 เยน

  with rice 800yen

 • Udon with edible wild plants

  Udon with edible wild plants

  650 เยน

  with rice 800yen

 • Udon with mixed tempura

  Udon with mixed tempura

  680 เยน

  with rice 830yen

Rice bowl・Curry rice

 • Hida beef boneless short rib rice bowl

  Hida beef boneless short rib rice bowl

  1,980 เยน

 • Pork cutlet rice bowl

  Pork cutlet rice bowl

  980 เยน

 • Stir-fried chicken rice bowl

  Stir-fried chicken rice bowl

  900 เยน

 • Curry and rice

  Curry and rice

  650 เยน

 • Pork cutlet curry and rice

  Pork cutlet curry and rice

  1,000 เยน

Sweets

 • Tea chiffon ceke with strawberry

  Tea chiffon ceke with strawberry

  680 เยน

เมนูกลับบ้าน

เนื้อหาจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามฤดูกาล ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ราคาทั้งหมดเป็นราคารวมภาษี

 • Criss cut fries

  Criss cut fries

  180 เยน

 • Hida beef croquette

  Hida beef croquette

  250 เยน

 • Meiho frankfurter

  Meiho frankfurter

  (a piece)300 เยน

 • Hida style fried chicken

  Hida style fried chicken

  300 เยน

 • Hida style fried chicken&Criss cut fries

  Hida style fried chicken&Criss cut fries

  450 เยน

 • Skewered hida beef

  Skewered hida beef

  (a piece)650 เยน

 • Hida beef bun

  Hida beef bun

  550 เยน

 • Hot spring egg

  Hot spring egg

  70 เยน

 • Hida kogen milk soft serve

  Hida kogen milk soft serve

  370 เยน

 • Sukuna pumpkin gelato

  Sukuna pumpkin gelato

  350 เยน

 • Hida tea gelato

  Hida tea gelato

  350 เยน

 • Butter croissant

  Butter croissant

  200 เยน

 • Premium croissant

  Premium croissant

  350 เยน

 • Anko croissant

  Anko croissant

  300 เยน

 • Chocoolate croissant

  Chocoolate croissant

  300 เยน

 • Maple pecan twist

  Maple pecan twist

  300 เยน

 • Tomato mozzarella pastry

  Tomato mozzarella pastry

  350 เยน

 • Spinach&feta cheese snack

  Spinach&feta cheese snack

  350 เยน

 • Apple crown

  Apple crown

  300 เยน