ด้านในของจุดขึ้นรถบัสที่ชั้น 1 มี “ออนเซ็นเท้า” ให้ใช้บริการได้ฟรี เชิญมาลองสัมผัสบรรยากาศแบบออนเซ็นระหว่างที่รอรถบัสได้
อีกทั้งมีโต๊ะให้สามารถแช่เท้าไปพร้อมกับรับประทานไข่ออนเซ็น เจลาโต้ ฯลฯ และจากตำแหน่งของออนเซ็นเท้าจะมองเห็นทัศนียภาพอันงดงามของภูเขาโนริกูระดาเคะด้วย

*ผู้ที่ต้องการใช้ผ้า จะมีจำหน่ายในราคาผืนละ 200 เยน (พร้อมถุง) ที่มุมเทคเอ้าท์
(ข้างซ้ายของประตูหน้า)

เวลาทำการ
เปิด 9.00 น. และปิดร้าน 17.00 น.